Malayziya

Malayziya

Malayziya – Cənub-Şərqi Asiyada Malay yarımadasında və Borneo (Kalimanan) adasında yerləşən bir dövlətdir. Dövlət Qərbi Malayziya (Malay yarımadasında, Tayland və Sinqapurla həmsərhəddir) və Borneo adasında Şərqi Malayziyaya (İndoneziya adı Kalimantan) bölünür, İndoneziya və Bruneylə həmsərhəddir.  Sahəsinə  görə dövlət 329 min kv.km ərazini əhatə edir ki, bu da Tailandın (Malayziya daha azdır) sahəsi ilə təxmini müqayisə etmək olar. Bununla yanaşı ölkənin ərazisi materik (Malay yarımadası)  və ada  (Borneo adası) hissəsi arasında təxminən yarı  bölünür. Bu gün Malayziya  heçdə üçüncü dünyanın inkişafdan qalmış ölkəsi deyil (amma çoxları indiyə qədər belə hesab edirlər), əksinə kifayət qədər inkişaf etmiş və iqtisadi cəhətdən müvəffəqiyyətli dövlətdir ki, hətta CŞA ölkələri arasında ən təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Burada turizm, çimərlik istirahəti, diqqətəlayiq  bir çox tarixi və mədəni  yerlər, təbii gözəlliklər və ekzotika təklif etməklə çox dinamik inkişaf edir.